HR

Altera

Podaci o tvrtki

Naziv tvrtke: Altera d.o.o.
Sjedište:
A. Šenoe 20, 42230 Ludbreg, Hrvatska
Poslovnica 1:
Blaževdolska 29, Blaževdol, 10380 Sveti Ivan Zelina
OIB:
29767479606
Telefon:
+385 (0) 1 2062 807
E-mail:
altera@altera.hr
Internet sjedište:
www.altera.hr
 

Žiro račun kod:
PRIVREDNA BANKA DD ZAGREB
IBAN:
HR1623400091110367574
SWIFT:
PBZGHR2X

Žiro račun kod:
SPLITSKA BANKA DD SPLIT
IBAN:
HR8623300031151446452
SWIFT:
SOGEHR22
 

Matični broj:
2469588
Upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Temeljni kapital:
200.000,00  kn uplaćen u cijelosti

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Ivana Škrlec Makar / Bojan Makar