HR

Altera

Provedba EU projektaNaziv projekta: Izgradnja poslovne hale poduzeća Altera-d.o.o.

Korisnik: ALTERA d.o.o.

Vrijednost projekta: 9.691.969,87 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 4.408.975,62 kn

Ciljevi projekta: S ciljem jačanja konkurentnosti, poduzeće Altera - d.o.o. predloženim će projektom izgraditi poslovnu halu te će na taj način riješiti problem nedostatnih kapaciteta te osigurati kvalitetniji proizvodni proces. Ulaganje će do 2022. godine rezultirati porastom broja zaposlenih za 10 djelatnika, povećanjem prihoda od prodaje za više od 30% te povećanjem prihoda od izvoza za
više od 30%.

„Nabava građevinskih radova izgradnje poslovne hale poduzeća Altera d.o.o.“

Vrsta nabave: Radovi

Datum objave: 27.07.2018.

Rok za dostavu ponuda: Najkasnije do 27.08.2018. do 12:00 po lokalnom vremenu.

Linkovi za preuzimanje datoteka:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ALTERA d.o.o.

 
Naziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća uvođenjem nove djelatnosti 

Korisnik: ALTERA d.o.o.

Vrijednost projekta: 567.515,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00 kn

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta jest ulaganjem u potrebnu opremu omogućiti jačanje konkurentnosti i zauzimanje većeg udjela na tržištu. Projektom će se uvesti djelatnost pranja šatora za vlastite potrebe te smanjiti troškovi i potrebno vrijeme za čišćenje. Istovremeno, ovu uslugu će biti moguće ponuditi drugim zainteresiranim klijentima. Ovime se osigurava povećanje prihoda te broj zaposlenih u poduzeću, a ušteđena sredstva se time mogu usmjeriti na neke od drugih djelatnosti poduzeća.

„Nabava stroja za pranje šatora“

Vrsta nabave: Roba

Datum objave: 02.03.2018.

Rok za dostavu ponuda: Najkasnije do 26.03.2018. do 10:00 po lokalnom vremenu.

Linkovi za preuzimanje datoteka:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ALTERA d.o.o.