HR

Altera

Provedba EU projektaNaziv projekta: Povećanje konkurentnosti poduzeća uvođenjem nove djelatnosti 

Korisnik: ALTERA d.o.o.

Vrijednost projekta: 567.515,00 kn

Iznos bespovratnih sredstava: 300.000,00 kn

Ciljevi projekta: Opći cilj projekta jest ulaganjem u potrebnu opremu omogućiti jačanje konkurentnosti i zauzimanje većeg udjela na tržištu. Projektom će se uvesti djelatnost pranja šatora za vlastite potrebe te smanjiti troškovi i potrebno vrijeme za čišćenje. Istovremeno, ovu uslugu će biti moguće ponuditi drugim zainteresiranim klijentima. Ovime se osigurava povećanje prihoda te broj zaposlenih u poduzeću, a ušteđena sredstva se time mogu usmjeriti na neke od drugih djelatnosti poduzeća.

„Nabava stroja za pranje šatora“

Vrsta nabave: Roba

Datum objave: 02.03.2018.

Rok za dostavu ponuda: Najkasnije do 26.03.2018. do 10:00 po lokalnom vremenu.

Linkovi za preuzimanje datoteka:

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke ALTERA d.o.o.